Rolnicy

Dla Rolników

Bank Spółdzielczy w Iłowej od początku swojej działalności wspiera agrobiznes oferuje jego przedstawicielom różne rodzaje usług od prowadzenia rachunków rolniczych, wydawania kart płatniczych, bankowości internetowej, pośredniczenia w zakresie ubezpieczeń majątkowych do udzielania różnego rodzaju kredytów. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Rachunek Bieżący dla Rolników

Rachunek bieżący dla rolników - to rachunek bankowy, który pozwala jego posiadaczowi szybko i na dogodnych warunkach dysponować własnymi środkami pieniężnymi. Posiadaczami rachunku dla rolników mogą być: Rolnicy indywidualni, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna itp. Rachunek służy do bieżącego gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. Rachunek otwierany jest po przedłożeniu dokumentu tożsamości (do wglądu), dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP oraz nakazu płatniczego.

Inwestycje i Finansowanie Bieżącej Działalności

Rolnikom oferujemy:
 • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
 • kredyt w rachunku bieżącym
 • kredyt inwestycyjny
 • kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania ARiMR
 • Kredytowa Linia Hipoteczna

Zapoznaj się ze szczegółami

Pomnażanie Kapitału

LOKATY TERMINOWE

Rachunki lokat terminowych prowadzone są jako lokaty:
- krótkoterminowe - na okresy umowne : do 1 tygodnia, 2 tygodniowe, 3 tygodniowe, 2 miesięczne,
- długoterminowe - na okresy umowne : 2 miesięczne, 3 miesięczne, 6 miesięczne, 9 miesięczne, 12 miesięczne.
- UWAGA : istnieje możliwość negocjowania warunków - okresu umownego i stopy oprocentowania,
- odsetki są stawiane do dyspozycji w pierwszym dniu roboczym po okresie umownym,
- lokata jest odnawialna,
- zerwanie lokaty w trakcie trwania okresu umownego powoduje naliczenie odsetek w wysokości połowy stawki ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie,
- nie podjęte odsetki podlegają kapitalizacji,
- lokaty terminowe w walutach wymienialnych dla podmiotów gospodarczych.


LOKATY TERMINOWE OVER/NIGHT O STAŁYM OPROCENTOWANIU

1. Bank otwiera i prowadzi lokaty typu OVER/NIGHT w złotych wyłącznie dla klientów instytucjonalnych.
2. Przez lokatę typu OVER/NIGHT w złotych należy rozumieć jednodniową lokatę, na którą przeksięgowywane jest automatycznie, po zamknięciu dnia operacyjnego saldo środków pieniężnych.
3. Środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami zwracane są na rachunek rozliczeniowy Posiadacza lokaty, następnego dnia rano.
4. Wysokość środków pieniężnych przeksięgowywanych automatycznie z rachunku rozliczeniowego Posiadacza lokaty na lokatę OVER/NIGHT w złotych nie może być mniejsza od kwoty 10.000 PLN.
5. Wpłaty na lokatę typu OVER/NIGHT w złotych dokonywane są wyłącznie poprzez obciążenie rachunku rozliczeniowego Posiadacza lokaty.
6. Środki pieniężne znajdujące się na lokacie typu OVER/NIGHT w złotych oprocentowane są według stałej stopy procentowej, podawanej w stosunku rocznym.

Karty Płatnicze i Kredytowe

W naszej ofercie dla firm znajduje się karta płatnicza VISA Business Debetowa dla rolników. Posiadacze kart Grupy BPS - VISA Business Debetowa wypłacą pieniądze z ponad 4400 bankomatów oznaczonych logo Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Grupa BPS S.A., GBW SA, MR Bank SA) oraz BGŻ SA i Kredyt Bank SA, rozmieszczonych na terenie całej Polski.

Bankowość Internetowa

Dostęp do konta i bezpieczeństwo 24 h
Bank oferuje Posiadaczom rachunków bieżących lub pomocniczych dostęp do swoich środków.

Centrum Usług Internetowych obejmuje najczęściej wykorzystywane funkcje, które ułatwiają codzienne zarządzanie rachunkami:

 • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
 • sprawdzanie historii rachunków,
 • wykonywanie przelewów zwykłych,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
 • zakładanie i zmianę zleceń stałych,
 • zakładanie i edytowanie listy odbiorców.

System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu szyfrowania 256-bitowym protokołem SSL oraz stosowaniu tokenów generujących hasła jednorazowe lub jednorazowych kodów SMS.

zapoznaj się ze szczegółami

Ubezpieczenia

Obowiązkowe OC Rolnika, Obowiązkowe ubezpieczenia budynków rolniczych - Concordia Agro

Concordia Agro to ubezpieczenie dla Ciebie, jeśli jesteś rolnikiem i posiadasz gospodarstwo rolne. To nie tylko ubezpieczenia obowiązkowe, które chronią Twoje gospodarstwo w ograniczonym zakresie. Concordia Agro to także szereg ubezpieczeń dobrowolnych, które kompleksowo mogą zabezpieczyć Twoje gospodarstwo rolne. Zapoznaj się ze szczegółami

Samochód - Concordia Auto

Auto to niezależność, swoboda. Dzięki niemu nie musisz martwić się ciągłymi zmianami rozkładów jazdy – możesz dotrzeć tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Warto więc objąć swój pojazd solidną ochroną – taką, którą oferuje Concordia Ubezpieczenia. Zapoznaj się ze szczegółami

Sprzęt rolniczy - Concordia Agro Ekspert

Auto to niezależność, swoboda. Dzięki niemu nie musisz martwić się ciągłymi zmianami rozkładów jazdy – możesz dotrzeć tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Warto więc objąć swój pojazd solidną ochroną – taką, którą oferuje Concordia Ubezpieczenia. Zapoznaj się ze szczegółami

Życie Plus

Codziennie o chorobie nowotworowej dowiaduje się 300 osób (źródło: www.who.int, 2011 rok). Zadbaj o siebie i regularnie sprawdzaj stan swojego zdrowia, poddając się badaniom profilaktycznym. Concordia docenia tych, którzy regularnie kontrolują stan swojego zdrowia, przyznając wyższe świadczenia w przypadku wystąpienia chorób takich jak: rak szyjki macicy, rak prostaty. Zapoznaj się ze szczegółami

Ochrona Prawna

Ochrona Prawna to ubezpieczenie majątkowe gwarantujące zwrot kosztów prowadzonych przez Ubezpieczonego sporów prawnych – zwracany jest koszt Adwokata, Radcy Prawnego i inne koszty sądowe. Otrzymujesz również dostęp do telefonicznej porady prawnej. Zadbaj o swoje prawa i portfel już dziś – nie martw się wysokimi rachunkami. Concordia przygotowała dla Ciebie Ubezpieczenie Ochrony Prawnej - produkt nagodzony w niezależnym konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2013. Zapoznaj się ze szczegółami

Dane kontaktowe

Kursy walut

Kursy walut2018-12-17
1 EUR4.1524
1 USD3.6598
1 CHF3.6632
1 GBP4.6009
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej