Bezpieczeństwo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OBSŁUDZE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

a

Bez tytułu.png

 

2.png

3.png

4.png

5.       Ważne informacje:

 • Gdy widzisz nietypowe zachowanie strony bankowości internetowej np. żądanie  podania dodatkowych informacji weryfikacyjnych, po wpisaniu danych autoryzacyjnych informacja o aktualizowaniu, „proszę czekać” itp. – traktuj to jako próbę oszustwa za pomocą złośliwego oprogramowania i natychmiast skontaktuj się z bankiem.
 • Wszelkie emaile, wiadomości  i telefony w których jesteś proszony o dane autoryzacyjne typu hasła, kod sms lub odczyt tokena traktuj jako próbę oszustwa i natychmiast zgłaszaj do Banku!      Stosuj się do poniższych zaleceń:  
 1. Zabezpiecz komputer i telefon aktualnym oprogramowaniem antywirusowym oraz zaporą (firewall).
 2. Regularnie aktualizuj system operacyjny, wersję przeglądarki oraz oprogramowanie na komputerze i telefonie. Przypominamy, że system Windows XP już nie jest wspierany przez producenta.
 3. Uważaj na nietypowe informacje z banku, nie wykonuj podejrzanych poleceń, a w szczególności nie instaluj oprogramowania z niezaufanego źródła.
 4. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej wyloguj się.
 5. Nie instaluj oprogramowania jeżeli instrukcja instalacji zawiera zalecenie rezygnacji ze skanowania aplikacji oprogramowaniem antywirusowym.
 6. Chroń dane dostępowe do bankowości elektronicznej.
 7. Nie loguj się i nie dokonuj płatności w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu - w tzw. hot-spotach i niezabezpieczonych sieciach WIFI.
 8. Sprawdź poprawność numeru rachunku przed i po podpisie przelewu.
 9. Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru rachunku po wklejeniu go ze schowka systemu.
 10. Nie otwieraj załączników email pochodzących z nieznanego źródła – może to być złośliwe oprogramowanie służące do kradzieży.