Filtrowanie adresów IP w CUI

Szanowni Klienci, przypominamy u funkcjonalności udostępnionej w 2015 roku dotyczącej możliwości ograniczenia dostępu do bankowości internetowej tylko dla wybranych adresów IP (adres komputera). Znacznie podnosi to poziom bezpieczeństwa umożliwiając logowanie do bankowości internetowej tylko z adresów komputerów które definiuje Klient. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym opisem funkcjonalności:

Funkcjonalność wymaga konfiguracji przez użytkownika.
W bankowości detalicznej dostępne jest bardzo skuteczne narzędzie dające możliwość określenia, z jakiego adresu internetowego (IP) dozwolone jest logowanie. Funkcjonalność tą przystosowaliśmy również do tzw. dynamicznych IP poprzez możliwość definiowania klasy adresowej np. dostawcy Internetu. Filtry IP można zdefiniować na poziomie Klienta lub poszczególnych użytkowników.
Filtry IP są definiowane w opcji: Konfiguracja -> Filtry adresów IP

1

Własny adres IP można zweryfikować w opcji: Historia logowań

2

W przypadku Klientów posiadających tzw. dynamiczne IP należy na podstawie historii logowań lub po kontakcie z dostawcą Internetu ustalić odpowiednią maskę dla filtru IP. Przykładowo z zaprezentowanego powyżej zrzutu ekranu wynika, że logowania następują z adresów IP z początkiem ‘172.27.17’ oraz ‘172.27.18’ zatem w takim przypadku należy zdefiniować dwie maski ‘172.27.17.*’ oraz ‘172.27.18.*’

4

Powyższe rozwiązanie jest udostępnione również dla Klientów korporacyjnych. W razie pytań dotyczących konfiguracji prosimy o kontakt z Bankiem.