Nowa Bankowość internetowa

Nowa bankowość dla Klientów Indywidualnych i Przedsiębiorców

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom informujemy, że najnowocześniejsza na rynku bankowość elektroniczna jest już dostępna w Banku Spółdzielczym w Iłowej -  Customer Banking Platform to unikalne rozwiązanie bankowości internetowej i mobilnej stworzone z myślą o współczesnym kliencie banku - jego indywidualnych potrzebach i preferencjach. System jest zbudowany w oparciu o rozwiązania zgodne z paradygmatem RWD (Responsive Web Design). Pozwala to na używanie tego samego systemu na urządzeniach typu smartfon, tablet oraz desktop.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi dla naszych Klientów filmami instruktażowymi z obsługi poszczególnych aplikacji w ramach najnowszego systemu bankowości online w naszym banku. Dzięki tej krótkiej formie prezentacji, będzie Państwu łatwiej i szybciej zorientować się w prostych mechanizmach zarządzania widokami swojego pulpitu. Zobacz jak prosto i łatwo jest zarządzać swoimi rachunkami pod adresem: http://kontojakchcesz.asseco.com/

Do nowej bankowości mogą logować się Klienci którzy korzystają z tokenów lub autoryzacji sms. Adres do nowej bankowości: https://bsilowa.cui.pl

Przed zalogowaniem prosimy o uważne sprawdzenie certyfikatu (zatrzaśniętej kłódki) wystawionego dla Bank Spółdzielczy w Iłowej, zweryfikowanego przez Certum Trusted Network CA i poprawnego adresu strony: https://bsilowa.cui.pl

certyfikat cbp

Dane autoryzacyjne (identyfikator i hasło) pozostają takie same jak w starej bankowości. Równocześnie informujemy, że stara bankowość internetowa dla klientów detalicznych i firm będzie działać równolegle, planowane wyłączenie starej bankowości to  I kwartał 2018r. O dokładnym terminie poinformujemy odrębną korespondencją. Przeniesienie Klientów Korporacyjnych oraz dużych firm do nowej bankowości jest planowane w późniejszym terminie o czym Państwa niezwłocznie poinformujemy.

Zobacz jakie to proste

Aplikacje wybrane dla Ciebie

LOKATY

Łatwo dostępne informacje o zgromadzonych środkach na rachunkach oszczędnościowych. Intuicyjny podgląd rachunków i uzyskiwanie informacji szczegółowych (data zakończenia, czy oprocentowanie). Zakładanie nowych lokat, zrywanie istniejących. Wybór właściwego produktu z listy udostępnionej przez Bank.

PRZELEWY

Szybkie i wygodne zlecanie dowolnych rodzajów przelewów: między własnymi rachunkami, krajowych zwykłych, zagranicznych, specjalnych (ZUS, US).  Wygodne zarządzanie własnym katalogiem szablonów przelewów, które często są wykonywane. Pełna obsługa przelewów cyklicznych. Inteligentna pomoc w definiowaniu szablonów płatności i przelewów cyklicznych – system automatycznie proponuje założenie zlecenia stałego lub utworzenie szablonu.

KREDYTY

Przeglądanie dowolnych trwających rachunków kredytowych i pożyczek. Dostęp do harmonogramów spłat. Już wkrótce możliwość spłaty rat kredytu i/lub spłaty karty oraz  składanie wniosku i podglądanie stanu wniosku o przyznanie kredytu.

TERMINARZ

Terminarz to jedna z najbardziej przydatnych aplikacji dla każdego użytkownika bankowości. Możliwość definiowana własnych wydarzeń oraz automatycznie generowane przez system wydarzenia związane z prowadzeniem rachunku, pozwalają sprawnie zarządzać własnymi środkami.

RACHUNKI

Umożliwia przeglądanie listy rachunków bieżących Klienta. Wgląd w rachunki pozwala zapoznać się m.in. z nazwą produktu, numerem rachunku i stanem finansowym. Miniaplikacja umożliwia zlecenie przelewu z wybranego rachunku (przejście do funkcjonalności miniaplikacji Płatności). Klient Banku ma możliwość przeglądania historii operacji wykonanych na rachunku bieżącym. Informacje zawierają m.in. datę zaksięgowania transakcji, kwotę (w walucie rachunku) i opis. Miniaplikacja umożliwia filtrowanie listy i wyszukiwanie operacji według zadanych kryteriów.

BUTIK

Nieograniczone obszary działania miniaplikacji. Użytkownik sam wybiera z butiku te miniaplikacje, które najlepiej trafiają w jego potrzeby i preferencje. Bank dostosowuje wygląd i rodzaje miniaplikacji do profili klientów. W każdym momencie, zarówno bank, jak i użytkownik mają pełną kontrolę nad swoją bankowością.

DOŁADOWANIA

Prosta i intuicyjna funkcjonalność doładowania swojego telefonu z poziomu bankowości internetowej w systemie Asseco CBP. Zapewnia użytkownikowi możliwość wyświetlenia historii wykonanych doładowań wraz z dostępem do ich szczegółowych danych. Umożliwia szybkie doładowanie telefonu z wykorzystaniem zaufanego szablonu.

PRZEPŁYWY

Miniaplikacja „Przepływy” to czytelna i przejrzysta analiza dochodów i wydatków na rachunkach. Umożliwia przeglądanie informacji na temat miesięcznego bilansu przepływów środków na rachunkach w danej walucie. Dla rachunków w różnych walutach, bilans przepływów prezentowany jest dla każdej z walut odrębnie.

Filtrowanie IP

Filtrowanie dostępu do naszego rachunku z wykorzystaniem adresacji IP oraz danych geolokalizacyjnych. Użytkownik bankowości internetowej ma możliwość określenia adresu IP oraz lokalizacji, z których możliwy będzie dostęp do konta. W przypadku braku aktywnej konfiguracji dostęp możliwy jest z każdego miejsca. Istnieje także możliwość określenia wielu lokalizacji, z których taki dostęp będzie możliwy.

KOSZYK przelewów

Miniaplikacja „Koszyk przelewów” umożliwia przeglądanie oraz obsługę zleceń, które wymagają autoryzacji. Obsługa zleceń w Koszyku jest niezależna od daty, waluty jak i typu przelewu. Obejmuje zbiorczą akceptację, ale również edycje lub usuwanie zleceń.

WIELOPODPIS

Funkcja „Wielopodpis” służy do definiowania sposobu akceptacji zleceń. Mogą one być podpisywane przez dwóch, trzech lub więcej użytkowników bankowości internetowej. Definiowanie schematów akceptacji umożliwia obsługę kilku podpisów dla zlecenia wg zadeklarowanej „karty wzoru podpisów”. Zlecenie jest przekazywane do realizacji dopiero jak zostanie zebrany wymagany komplet podpisów. Dodatkowo obsługa „wielopodpisu” umożliwia zdefiniowanie limitów dla jednorazowej akceptacji.

Już wkrótce:

  • Szybkie płatności internetowe przy użyciu systemu PayByNet,
  • Wirtualny Token (na smartfonie),
  • Pakiet dla MŚP (wielopodpis, import/export danych, wielokoszyk),
  • Możliwość spłaty rat kredytu, spłaty karty kredytowej,
  • Składanie wniosku kredytowego i podglądanie stanu wniosku o przyznanie kredytu,
  • Obsługa kart płatniczych (zmiana limitu, zablokowanie karty, zmiana PIN),
  • Doładowania telefonów,
  • Multidealing (platforma walutowa),