Ważne zmiany w bankowości internetowej od 13.09.2019 r.

Szanowni Klienci, w związku z wejściem w życie dyrektywy PSD2 dotyczącej m.in. wprowadzenia silnego uwierzytelniania w logowaniu i autoryzowaniu transakcji w bankowości internetowej informujemy o zmianach w sposobie logowania i autoryzowania transakcji:

UŻYTKOWNICY KODÓW SMS:

  • Dla użytkowników systemu bankowości detalicznej korzystających obecnie z autoryzacji transakcji kodem SMS, w procesie logowania hasłem dodany zostanie drugi element w postaci kodu SMS. W procesie autoryzacji transakcji zostanie dodany kod PIN.

           Szczegółowa Instrukcja do pobrania.

UŻYTKOWNICY APLIKACJI MTOKEN:

  • Dla użytkowników systemu bankowości detalicznej korzystających obecnie z autoryzacji mobilnej mTokenem Asseco MAA, w procesie logowania hasłem dodany zostanie drugi element w postaci potwierdzenia logowania w aplikacji mToken Asseco MAA.

           Szczegółowa Instrukcja do pobrania.

UŻYTKOWNICY KART CHIPOWYCH:

  • Dla użytkowników systemu bankowości korporacyjnej obecnie użytkujących karty mikroprocesorowe do podpisywania transakcji, proces logowania hasłem stałym zastąpiony zostanie logowaniem kartą mikroprocesorową zapewniając dwuskładnikowe logowanie.

          Szczegółowa Instrukcja do pobrania.

UŻYTKOWNICY TOKENA VASCO

  • Dla użytkowników systemu bankowości korporacyjnej korzystających z tokena Vasco, wprowadzona zostanie metoda podpisu transakcji kartą mikroprocesorową z wykorzystaniem aplikacji Asseco SCSA (Smart Card Signature Application - aplikacja instalowana na stacji roboczej użytkownika -           Instrukcja dla użytkowników kart chipowych) lub autoryzowanie transakcji w aplikacji mToken Asseco MAA.