Godziny graniczne realizacji dyspozycji

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

 

Lp.

Rodzaj przelewu

placówka Banku

system bankowości internetowej – Centrum Usług Internetowych

 

1.

Przelew wewnętrzny:

 

1.1

na rachunek w Banku

15:30

15:45

 

2.

Przelew międzybankowy wychodzący:

   

2.1

ELIXIR

15:45

 

2.2

SORBNET

15:15

------------

 

3.

Przelewy przychodzące:

   

3.1

przelew wewnętrzny z rachunku banku

15:30

 

3.2

Elixir

I sesja do godziny 9:00 II sesja do godziny 11:00 III sesja do godziny 14:00

 

3.3

Sorbnet

15:30

 

Godziny graniczne realizacji przelewów

Przelewy zlecone po godzinie 15:45 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym,

Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

 

Lp.

Rodzaj przelewu

Data waluty

placówka Banku

system bankowości internetowej – Centrum usług Internetowych

1.

Przelew wewnętrzny:

 

1.1

na rachunek w Banku

D

15:00

2.

Przelew wychodzący:

 

2.1

SEPA, przelew regulowany, polecenie wypłaty w walucie EUR

D+1

15:00

2.2

Pozostałe polecenia wypłaty

D+2

15:00

2.2

Przekazy w trybie pilnym

D

12:00

3.

Przelew przychodzący:

 

3.1

na rachunek w Banku

D

15:00

Przelewy wychodzące zlecone w dniu roboczym po godzinie granicznej, wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.