Dla Rolników

Rachunek bieżący dla rolników - to rachunek bankowy, który pozwala jego posiadaczowi szybko i na dogodnych warunkach dysponować własnymi środkami pieniężnymi. Posiadaczami rachunku dla rolników mogą być: Rolnicy indywidualni, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna itp. Rachunek służy do bieżącego gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. Rachunek otwierany jest po przedłożeniu dokumentu tożsamości (do wglądu), dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP oraz nakazu płatniczego

Lokaty terminowe
Lokaty terminowe dla rolników prowadzone w złotych mogą być otwierane na okres: 7, 14 dni, 1, 2, 3, 6, 12 miesięcy oraz na 2 i 3 lat. Po upływie zadeklarowanego okresu, lokaty wraz z naliczonymi odsetkami są automatycznie odnawiane na kolejny okres, chyba że Klient złoży inną dyspozycję.
Bank w swojej ofercie posiada również lokaty Overight, jest to lokata która zapewni Ci atrakcyjny zysk krótkookresowych nadwyżek finansowych. Lokatę Overnight otwierasz na koniec danego dnia operacyjnego, a zakończenie okresu deponowania następuje z chwilą otwarcia następnego dnia operacyjnego po dniu otwarcia lokaty, co pozwala na uzyskanie dodatkowych odsetek od posiadanych środków bez konieczności ich blokowania w ciągu dnia.
Depozyty objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym)

Karty bankowe 
W naszej ofercie dla firm znajduje się karta płatnicza VISA Business Debetowa dla rolników. Posiadacze kart Grupy BPS - VISA Business Debetowa wypłacą pieniądze z ponad 4400 bankomatów oznaczonych logo Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Grupa BPS S.A., GBW SA, MR Bank SA) oraz BGŻ SA i Kredyt Bank SA, rozmieszczonych na terenie całej Polski.

Bankowość internetowa 
Bankowość elektroniczna  CUI jest atrakcyjnym finansowo i bezpiecznym rozwiązaniem pozwalającym unowocześnić i uatrakcyjnić ofertę banku, jest rozwiązaniem dzięki któremu bank jest dostępny przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Ubezpieczenia Rolnicze
Ubezpieczenia Concordia: ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym, maszyn rolniczych, NNW, upraw, zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności.