Terminale Płatnicze za 0 zł

Terminale płatnicze za 0 zł przez 12 miesięcy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.

PlanetPay Baner BankiSpoldzielcze 667x277

Banki Spółdzielczy w Iłowej  we współpracy z IT Card S.A. i Fundacją Polska Bezgotówkowa oferują bezpłatne terminale POS Planet dla Przedsiębiorców.

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.

Dzięki Programowi sklep lub punkt usługowy będzie mógł przez okres 12 miesięcy przyjmować płatności kartą bez ponoszenia kosztów z tytułu opłat i prowizji do obrotu 100 000 zł na kartach.
Warunki przystąpienia do Programu:

  • Przedsiębiorca, przez co najmniej 12 miesięcy przed podpisaniem umowy nie oferował usług płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę;
  • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach franczyzy, sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek pod tym samym znakiem towarowym;
  • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności, jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.) w zakresie, w jakim przystępuje do Programu;
  • Przedsiębiorca przystąpił do Programu po raz pierwszy; zadeklarował w Karcie Lokalizacji chęć przystąpienia do Programu oraz wskazał Terminale POS objęte Programem; wypełnił i podpisał, zgodnie ze stanem faktycznym, Formularz – Oświadczenie Akceptanta w Ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego; został pozytywnie zweryfikowany przez Fundację, pod względem spełnienia powyższych warunków;

Uczestnictwo w Programie, pozwala na otrzymanie dofinansowania gwarantującego nieodpłatne korzystanie z:

  • Instalacji i użytkowania do trzech Terminali POS;
  • Procesowania transakcji zrealizowanych na tych Terminalach POS (dotyczy wyłącznie kart organizacji płatniczych, które przystąpiły do Programu oraz uczestniczą w jego finansowaniu), do wolumenu obrotu 100 000 PLN;
  • Serwisu Terminali POS w ciągu 2 dni roboczych od momentu przekazania zgłoszenia do Planet Pay;
  • Całodobowego wsparcia technicznego i obsługi reklamacji, w okresie 12 miesięcy liczonych osobno dla każdego Terminala POS od momentu jego instalacji.

Aby skorzystać z oferty wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki  Banku Spółdzielczego w Iłowej. Serdecznie zapraszamy.