Aktualizacja instrukcji portal Kartosfera, aktywacja karty, 3DSECURE

W załączeniu przewodnik użytkownika, instrukcja pokazującą w jaki sposób nadać kod PIN w portalu KartoSFERA oraz jak wyglądać będzie uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure po wdrożeniu zmian.

Pierwsze logowanie w portalu kartosfera

Aktywacja karty w portalu kartosfera

Jak nadać PIN w Kartosferze

Uwierzytelnianie transakcji

Odpowiedzi na pytania