Informacja dla Klientów BS Trzebiel - nowa bankowość internetowa

Szanowni Klienci,

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami dotyczącymi połączenia Banku Spółdzielczego w Trzebielu z Bankiem Spółdzielczym w Iłowej, uprzejmie informujemy, że w dniu 26.11.2021r. planowana jest zmiana bankowości internetowej na nowy system. Zmiany dotyczą tylko Klientów Banku Spółdzielczego w Trzebielu. Niezbędne prace konserwacyjne zaplanowane są od 26.11.2021r. (od godziny 17:00) do 28.11.2021r. wówczas bankowość internetowa będzie niedostępna.

Bank nadal pozostaje stroną zawartych z Państwem umów, numery rachunków bankowych nie ulegną zmianie. Aktywne pozostaną  karty płatnicze, numery PIN. Loginy do bankowości internetowej ulegną zmianie - do dotychczasowego loginu zostanie dodany przedrostek TR.

Ze starej bankowości zostaną przeniesione rachunki, aktywne zlecenia i szablony z wyjątkiem historii do 26.11.2021r., która będzie do wglądu tylko w starej bankowości internetowej.

Uprzejmie prosimy o zaplanowanie i realizację wszystkich operacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

O szczegółach wprowadzanych zmian i koniecznych do wykonania krokach będą Państwo informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmowymi przewodnikami korzystania z nowej bankowości internetowej.

Filmy instruktażowe

 W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem:

Oddział w Żarach: 68 363 09 15, 68 363 09 07

Centrala BS Iłowa: 68 360 03 45