Kredyty w promocji "Mój Dom" od 1.02.2022r.

Bądź z Nami

Łączymy tradycję i polski kapitał 

 

 BANK  SPÓŁDZIELCZY  W IŁOWEJ 

 SERDECZNIE ZAPRASZA

 Klientów Indywidualnych

posiadających konto bankowe w BS Iłowa

na promocję kredytu hipotecznego

MÓJ  DOM”

w dniach od 01.02.2022r. do 31.05.2022r.

 

Kredyt od 10 000 PLN – 1 000 000,00 PLN

Okres kredytowania – do 30 lat

Oprocentowanie w stosunku rocznym – marża Banku – 1,60% + WIBOR 6 M

Prowizja za udzielenie kredytu – 1,80%

Rzeczywista roczna stopa Oprocentowania (RRSO) – 5,42%

 

Rzeczywista roczna stopa Oprocentowania (RRSO)5,42% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300 000,00 PLN, okres kredytowania : 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości ; oprocentowanie kredytu: 5,04% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej bazy kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 3,44%) i marży Banku w wysokości 1,60%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). Równa rata miesięczna: 1 759,87 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 235 377,74 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 227 958,74 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,80% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5 400,00 PLN, koszt prowadzenia rachunku ROR w całym okresie kredytowania: 1 800,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno – prawnych (PCC 3): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnił następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 535 377,74 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu/ obniżeniu w związku ze wzrostem/spadkiem  stopy referencyjnej WIBOR 6M, co spowoduje podwyższenie/obniżenie kwoty spłacanej raty.

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Mój dom” na 31.01.2022 r.

 

                                                                                                                      ZAPRASZAMY