Logowanie do profilu zaufanego dla Klientów Oddziału Żary

Szanowni Klienci Oddziału Żary,

W przypadku, gdy Klient Oddziału w Żarach założył profil zaufany za pomocą bankowości internetowej przed 26.11.2021r. należy zalogować się do Profilu Zaufanego za pomocą starej bankowości internetowej - wybrać Bank Spółdzielczy w Trzebielu a następnie zmienić dostawcę tożsamości na Bank Spółdzielczy w Iłowej zgodnie z załączoną instrukcją.

INSTRUKCJA ZMIANY DOSTAWCY TOŻSAMOŚCI