Program Dobry Start 300+ oraz 500+

Program "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Szanowni Klienci przypominamy, że za pomocą bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Iłowej istnieje możliwość składania wniosków do programu "Dobry Start 300+" oraz "500+". Wniosek można złożyć po poprawnym zalogowaniu się w bankowości internetowej Klienta Detalicznego, a następnie przez wybranie odnośnika do programu "300+ 500+". Przeglądarka internetowa przekieruje na stronę wniosku, który należy prawidłowo wypełnić i zatwierdzić, w kolejnym kroku Klient otrzyma potwierdzenie urzędowe. Zapraszamy do skorzystania z usługi.

Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie zostanie przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełniają kryterium dochodowe.

Wniosek o 500 zł będzie można składać w naszej bankowości internetowej.