Promocja „LOKATA NA NOWE ŚRODKI– 6 MIESIĘCZNA"

Bądź z Nami

Łączymy tradycję i polski kapitał 

 

 BANK  SPÓŁDZIELCZY  W IŁOWEJ 

 SERDECZNIE ZAPRASZA

 Klientów Indywidualnych

na promocję lokaty terminowej

„LOKATA NA NOWE ŚRODKI– 6 MIESIĘCZNA„

DLA STAŁYCH I NOWYCH KLIENTÓW BS IŁOWA

w dniach od 20.10.2022r. do 30.11.2022r.

 

Lokata do  - max 200 000,00  PLN

Oprocentowanie stałe w stosunku rocznym  - 6,00 % (promocja dotyczy oprocentowania w pierwszym okresie zadeklarowania)

Okres trwania lokaty – 6 miesięcy

Lokata jest odnawialna - Zakończona lokata zostanie automatycznie przedłużona na taki sam okres, na warunkach i oprocentowaniu aktualnym w dniu odnowienia lokaty (zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych w BS Iłowa” – takie jak dla lokaty standardowej)

Wcześniejsza wypłata środków skutkuje niewypłaceniem odsetek.

Do zawarcia lokaty na nowe środki uprawnieni są Klienci deponujący nowe środki, tj. nadwyżkę ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich, według stanu na 20 października 2022 r. Łączna kwota lokat nie może przekroczyć różnicy pomiędzy saldem bieżącym tych rachunków, a saldem z 20 października 2022r.

Możliwość zakładania lokaty wyłącznie w placówkach Banku Spółdzielczego w Iłowej.

                                                                                                                      ZAPRASZAMY