Ustawowe Wakacje Kredytowe - sposoby składania wniosków


Rekomendowane sposoby składania wniosków dotyczących ustawowych Wakacji Kredytowych:

1)     bankowość elektroniczna (Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może złożyć jeden Kredytobiorca).

Dowiedz się jak wnioskować za pomocą bankowości elektronicznej:

- Do pobrania          - Instukcja wariant I - za pomocą wniosku

- Do pobrania          - Instrukcja wariant II - za pomocą wiadomości

2)     Oddziały Banku Spółdzielczego w Iłowej.

Pobierz wniosek dotyczący wakacji kredytowych.