Zmiany w płatnościach kartą przez internet od 1.01.2021r.

Szanowni Klienci uprzejmie przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure przy płatnościach kartą w internecie. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2. W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN, który Klient nadaje sam za pomocą portalu Kartosfera.
W załączeniu przewodnik użytkownika, instrukcja pokazującą w jaki sposób nadać kod PIN w portalu KartoSFERA oraz jak wyglądać będzie uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure po wdrożeniu zmian.

Pierwsze logowanie w portalu kartosfera

Aktywacja karty w portalu kartosfera

Jak nadać PIN w Kartosferze

Uwierzytelnianie transakcji

Odpowiedzi na pytania