Karta VISA Kredytowa

Międzynarodowa karta kredytowa VISA Classic Kredytowa to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta kredytowa VISA Classic Kredytowa skierowana jest do osób ceniących komfort, prestiż, swobodę finansową, a także bezpieczeństwo.

Posiadający kartę kredytową VISA Classic Kredytowa:

 • cieszy się swobodą finansową i reguluje płatności
  bez konieczności angażowania własnych środków,
 • nie płaci prowizji za transakcje bezgotówkowe
  realizowane w kraju i za granicą,
 • korzysta z nieoprocentowanego kredytu nawet do 51 dni
  dla transakcji bezgotówkowych,
 • korzysta z dogodnego systemu spłaty - wystarczy 3%
  kwoty wykorzystanego limitu, nie mniej niż 40 zł,
 • podczas wyjazdów zagranicznych nie musi martwić się
  o miejscową walutę. Swobodnie korzysta z karty,
  a wszystkie transakcje dokonane za granicą
  zostaną rozliczone w złotych polskich.

Karta kredytowa VISA Classic Kredytowa jest kartą powszechnie akceptowaną - można się nią posługiwać na całym świecie.

Przy pomocy karty można:

 • płacić w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA,
 • regulować płatności realizowane w formie zamówień
  pocztowych, telefonicznych i internetowych,
 • wypłacać gotówkę z bankomatów oznaczonych emblematem VISA,
 • wypłacać gotówkę w ramach usługi Visa cash back w punktach handlowo - usługowych oznaczonych emblematem Visa cash back.

W ramach karty kredytowej Bank daje Klientowi do dyspozycji indywidualnie ustalany limit kredytowy. Co miesiąc otrzymuje wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych kartą. Bank Spółdzielczy w Iłowej wymaga spłaty jedynie 3% miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu. Jeśli Klient spłaci całe zadłużenie na karcie w terminie podanym na wyciągu (do 21 dni po otrzymaniu wyciągu), nie zapłaci żadnych odsetek.