Powiadomienia SMS

pol pl Plakat Powiadomienia SMS 659 1

SMS Kontakt

SMS kontakt to usługa, która umożliwia Klientowi otrzymywanie na telefon komórkowy wiadomości SMS dot.:

Powiadomienia do rachunków

  • Zmiana salda na rachunku po obciążeniu (wypływy z rachunku)
  • Zmiana salda na rachunku po uznaniu (wpływy na rachunek)
  • Zrealizowanie przelewu
  • Odrzucenie przelewu
  • Wystąpienie debetu
  • Cykliczne powiadomienie o saldzie rachunku
  • Zalogowanie do bankowości elektronicznej

Warunkiem skorzystania z usługi SMS Kontakt jest posiadanie rachunku ROR lub Rachunku Bieżącego w Banku Spółdzielczym w Iłowej oraz telefonu komórkowego działającego w dowolnej sieci komórkowej polskiego operatora.

Usługa Powiadomień SMS przypisana jest do jednego numeru telefonu komórkowego.

Kiedy wysyłane jest powiadomienie?

Jeden SMS to dokładnie jedno zdarzenie!
Posiadacz rachunku otrzymuje wiadomość SMS o każdej operacji, która została wykonana na rachunku bankowym zgodnie ze złożonym wnioskiem o sprawie korzystania z systemu SMS Kontakt.

Opłata za usługę

Zgodnie z obowiązującą taryfą opłat.

Bądź na bieżąco z tym co się dzieje na Twoim koncie i złóż wniosek w sprawie korzystania z systemu SMS Kontakt.