Misja Banku

Bank działa w interesie swoich członków, z poszanowaniem interesu wszystkich Klientów.

Bank Spółdzielczy w Iłowej jest bankiem uniwersalnym, wyłącznie z polskim kapitałem, bankiem o charakterze lokalnym ukierunkowanym na bezpieczną obsługę finansową przedsiębiorców, rolników, jednostek samorządowych i klientów indywidualnych, kierując się ich dobrem, oraz dobrze pojętym interesem Banku. Prowadząc działalność Bank bierze pod uwagę interesy wszystkich interesariuszy, o ile nie są one sprzeczne z interesami Banku.

Bank, stanowiąc własność członków i będąc efektywnym podmiotem o dobrej kondycji finansowej, będzie stale dążył do pomnażania korzyści członków Banku oraz wspierał wysiłki na rzecz rozwoju regionu, o ile działania te nie będą sprzeczne z interesami Banku.