Władze Banku

WŁADZE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁOWEJ

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iłowej:

Anna Krukowska

Prezes Zarządu

Elżbieta Rawska

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Skukowska

Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Iłowej:

Jan Feduszczak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Żywień
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jan Jerz
Sekretarz

Przemysław Kotzbach
Członek Rady Nadzorczej

Jadwiga Zołotucha
Członek Rady Nadzorczej