Władze Banku

WŁADZE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁOWEJ

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iłowej:

Jan Feduszczak

Prezes Zarządu

Anna Krukowska

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Skukowska

Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Iłowej:

Jan Jerz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anatol Smaga
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grażyna Walczak
Sekretarz

Zbigniew  Żywień
Członek Rady Nadzorczej

Jadwiga Zołotucha
Członek Rady Nadzorczej