Seniorzy

W pewnym wieku oczekujemy najlepszych rozwiązań przygotowanych z uwzględnieniem naszych indywidualnych potrzeb. Pewne rzeczy stają się istotniejsze, bardziej potrzebne. Dlatego właśnie Bank Spółdzielczy w Iłowej oferuje konto dla Seniora zaprojektowane specjalnie dla osób w wieku emerytalnym wraz z kartą Visa Senior oraz bankowością internetową. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Rachunek otwierany jest dla osób, które przedstawią zaświadczenie o nabyciu praw do emerytury lub renty. Rachunek ten służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Korzyści:

- niższe opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy, kartę oraz za informację na hasło,
- bezpłatny dostęp do rachunku przez bankowość internetową,
- dostęp 24 godziny na dobę do środków dzięki międzynarodowej karcie płatniczej Visa Classic Debetowa, w których można wypłacać gotówkę bez żadnych prowizji w ponad 5000 bankomatach,
- wpłaty i wypłaty bez prowizji,
- możliwość uzyskania kredytu,
- możliwość uzyskania dopuszczalnego salda debetowego bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń,
- możliwość lokowania nadwyżek środków pieniężnych,
- realizacja stałych zleceń płatniczych,
- realizacja poleceń zapłaty,

Jak założyć?

Wystarczy przyjść do najbliższej placówki naszego Banku z dowodem osobistym i legitymacją emeryta lub rencisty.

Ponadto my za Ciebie załatwimy wszelkie formalności w KRUS-ie i ZUS-ie.