Studenci

Nie marnuj czasu na bankowość, wybierz sprawdzony i nowoczesny Bank. Oferujemy Konto ROR Student, dostęp do konta za pomocą najnowszej bankowości internetowej, karta Visa Debet Student (blisko 5000 bezpłatnych bankomatów), naklejka zbliżeniowa, płatności mobilne HCE i to wszystko dostępne za darmo! Zapoznaj się z naszą ofertą.

Rachunek otwierany jest dla osób o pełnej zdolności do czynności prawnych, które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 25 roku życia w:
1.    szkołach wyższych,
2.    szkołach policealnych.
Rachunek ten służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Korzyści:

  • bezpłatne prowadzenie rachunku,
  • bezpłatny dostęp do rachunku za pomocą najnowszej generacji bankowości internetowej oraz mobilnej,
  • bezpłatne przelewy,
  • bezpłatne wydanie karty płatniczej, naklejki zbliżeniowej, płatności mobilnych HCE,
  • dostęp 24 godziny na dobę do środków dzięki międzynarodowej karcie płatniczej, w których można wypłacać gotówkę bez żadnych prowizji w ponad 5000 bankomatach,
  • bezpłatna informacja na hasło,
  • wpłaty i wypłaty bez prowizji,
  • możliwość lokowania nadwyżek środków pieniężnych,
  • realizacja stałych zleceń płatniczych,realizacja poleceń zapłaty,

Jak założyć?

Wystarczy przyjść do najbliższej placówki naszego Banku z dowodem osobistym i aktualną legitymacją studenta lub zaświadczeniem potwierdzającym status studenta.

Karta Visa Classic Debet Student łączy wszystkie zalety karty Visa Classic Debet dla klientów indywidualnych, dodatkowo nie pobierana jest opłata miesięczna za kartę oraz bezpłatne wydanie lub wznowienie karty.