Bankowość elektroniczna

 • CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH KLIENTA DETALICZNEGO
  Dostęp do konta i bezpieczeństwo 24 h

  Bank oferuje Posiadaczom rachunków ROR internetowy dostęp do swoich środków.

  Centrum Usług Internetowych obejmuje najczęściej wykorzystywane funkcje, które ułatwiają codzienne zarządzanie rachunkami:

  • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
  • sprawdzanie historii rachunków,
  • wykonywanie przelewów zwykłych,
  • wykonywanie przelewów do ZUS,
  • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
  • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
  • zakładanie i zmianę zleceń stałych,
  • zakładanie i edytowanie listy odbiorców.

  System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu szyfrowania 256-bitowym protokołem SSL oraz stosowaniu tokenów generujących hasła jednorazowe lub jednorazowych kodów SMS.

  Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy, aby każdy zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej.

 • Dostęp do konta i bezpieczeństwo 24 h
  Bank oferuje Posiadaczom rachunków bieżących lub pomocniczych dostęp do swoich środków.

  Centrum Usług Internetowych obejmuje najczęściej wykorzystywane funkcje, które ułatwiają codzienne zarządzanie rachunkami:

  • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
  • sprawdzanie historii rachunków,
  • wykonywanie przelewów zwykłych,
  • wykonywanie przelewów do ZUS,
  • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
  • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
  • zakładanie i zmianę zleceń stałych,
  • zakładanie i edytowanie listy odbiorców.

  System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu szyfrowania 256-bitowym protokołem SSL oraz stosowaniu tokenów generujących hasła jednorazowe lub jednorazowych kodów SMS.

  Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy, aby każdy zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej.

  Centrum Usług Internetowych Klienta Korporacyjnego

  Centrum Usług Internetowych Klienta Korporacyjnego to profesjonalny system bankowości elektronicznej z autoryzacją za pomocą karty chipowej, zapewniający jednocześnie maksimum bezpieczeństwa i swobodny dostęp do środków finansowych Twojej firmy 24h na dobę, 365 dni w roku.

  Funkcjonalność

  • uzyskiwanie informacji o stanie salda  wskazanych  rachunków (wyciągi bankowe),
  • realizowanie przelewów za opłatą niższą niż standardowe przelewy w oddziale,
  • tworzenie bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje,
  • import zleceń z systemów Księgowych,

  Maksimum bezpieczeństwa
  System CUI zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności dzięki:

  • identyfikatorowi osobistemu z hasłem użytkownika,
  • karcie chipowej ze specjalnym czytnikiem lub tokenem Vasco

  Karta chipowa to nowoczesne narzędzie służące do akceptacji (podpisu) składanych dyspozycji, stanowiący najpewniejsze zabezpieczenie spośród stosowanych przez banki. Chip jest zabezpieczony przed zapisem lub nieautoryzowanym odczytem. Karta ma licznik błędnych prezentacji numeru PIN i zostaje zablokowana, jeśli kilka razy wprowadzony zostanie błędny numer. Nawet po złamaniu wszystkich zabezpieczeń systemu, osoba nie dysponująca odpowiednią kartą chipową nie jest w stanie dokonać transakcji na cudzym rachunku.

  Hasła mogą dostać się w niepowołane ręce na wiele sposobów, m.in. poprzez:

  • podejrzenie użytkownika w trakcie wprowadzania hasła,
  • podsłuchiwanie niezaszyfrowanej transmisji hasła,
  • koń trojański zainstalowany na komputerze użytkownika,
  • rozszyfrowanie hasła,
  • zgubienie lub kradzież listy haseł jednorazowych lub nawet telefonu komórkowego w przypadku kodów SMS.

  Hasło zaszyfrowane można łatwo złamać, jeśli jest zbyt proste, np. wykorzystuje często używane słowa, a z kolei skomplikowane hasło łatwo zapomnieć, więc użytkownicy mają tendencję do ich upraszczania.

  Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie…
  …wybierz system bankowości elektronicznej Centrum Usług Internetowych z autoryzacją za pomocą karty chipowej, który zapewni Twojej firmie maksimum bezpieczeństwa i swobodny dostęp do rachunku 24h na dobę, 365 dni w roku.

  Zapraszamy do naszego Banku!
  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 • Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, informujemy, że najnowocześniejsza na rynku bankowość elektroniczna jest już dostępna w Banku Spółdzielczym w Iłowej -  Customer Banking Platform to unikalne rozwiązanie bankowości internetowej i mobilnej stworzone z myślą o współczesnym kliencie banku - jego indywidualnych potrzebach i preferencjach. System jest zbudowany w oparciu o rozwiązania zgodne z paradygmatem RWD (Responsive Web Design). Pozwala to na używanie tego samego systemu na urządzeniach typu smartfon, tablet oraz desktop.

  Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi dla naszych Klientów filmami instruktażowymi z obsługi poszczególnych aplikacji w ramach najnowszego systemu bankowości online w naszym banku. Dzięki tej krótkiej formie prezentacji, będzie Państwu łatwiej i szybciej zorientować się w prostych mechanizmach zarządzania widokami swojego pulpitu. Zobacz jak prosto i łatwo jest zarządzać swoimi rachunkami pod adresem: http://kontojakchcesz.asseco.com/

  Zobacz jakie to proste

  Aplikacje wybrane dla Ciebie

  LOKATY

  Łatwo dostępne informacje o zgromadzonych środkach na rachunkach oszczędnościowych. Intuicyjny podgląd rachunków i uzyskiwanie informacji szczegółowych (data zakończenia, czy oprocentowanie). Zakładanie nowych lokat, zrywanie istniejących. Wybór właściwego produktu z listy udostępnionej przez Bank.

  PRZELEWY

  Szybkie i wygodne zlecanie dowolnych rodzajów przelewów: między własnymi rachunkami, krajowych zwykłych, zagranicznych, specjalnych (ZUS, US).  Wygodne zarządzanie własnym katalogiem szablonów przelewów, które często są wykonywane. Pełna obsługa przelewów cyklicznych. Inteligentna pomoc w definiowaniu szablonów płatności i przelewów cyklicznych – system automatycznie proponuje założenie zlecenia stałego lub utworzenie szablonu.

  KREDYTY

  Przeglądanie dowolnych trwających rachunków kredytowych i pożyczek. Dostęp do harmonogramów spłat. Już wkrótce możliwość spłaty rat kredytu i/lub spłaty karty oraz  składanie wniosku i podglądanie stanu wniosku o przyznanie kredytu.

  TERMINARZ

  Terminarz to jedna z najbardziej przydatnych aplikacji dla każdego użytkownika bankowości. Możliwość definiowana własnych wydarzeń oraz automatycznie generowane przez system wydarzenia związane z prowadzeniem rachunku, pozwalają sprawnie zarządzać własnymi środkami.

  RACHUNKI

  Umożliwia przeglądanie listy rachunków bieżących Klienta. Wgląd w rachunki pozwala zapoznać się m.in. z nazwą produktu, numerem rachunku i stanem finansowym. Miniaplikacja umożliwia zlecenie przelewu z wybranego rachunku (przejście do funkcjonalności miniaplikacji Płatności). Klient Banku ma możliwość przeglądania historii operacji wykonanych na rachunku bieżącym. Informacje zawierają m.in. datę zaksięgowania transakcji, kwotę (w walucie rachunku) i opis. Miniaplikacja umożliwia filtrowanie listy i wyszukiwanie operacji według zadanych kryteriów.

  BUTIK

  Nieograniczone obszary działania miniaplikacji. Użytkownik sam wybiera z butiku te miniaplikacje, które najlepiej trafiają w jego potrzeby i preferencje. Bank dostosowuje wygląd i rodzaje miniaplikacji do profili klientów. W każdym momencie, zarówno bank, jak i użytkownik mają pełną kontrolę nad swoją bankowością.

  DOŁADOWANIA

  Prosta i intuicyjna funkcjonalność doładowania swojego telefonu z poziomu bankowości internetowej w systemie Asseco CBP. Zapewnia użytkownikowi możliwość wyświetlenia historii wykonanych doładowań wraz z dostępem do ich szczegółowych danych. Umożliwia szybkie doładowanie telefonu z wykorzystaniem zaufanego szablonu.

  PRZEPŁYWY

  Miniaplikacja „Przepływy” to czytelna i przejrzysta analiza dochodów i wydatków na rachunkach. Umożliwia przeglądanie informacji na temat miesięcznego bilansu przepływów środków na rachunkach w danej walucie. Dla rachunków w różnych walutach, bilans przepływów prezentowany jest dla każdej z walut odrębnie.

  Filtrowanie IP

  Filtrowanie dostępu do naszego rachunku z wykorzystaniem adresacji IP oraz danych geolokalizacyjnych. Użytkownik bankowości internetowej ma możliwość określenia adresu IP oraz lokalizacji, z których możliwy będzie dostęp do konta. W przypadku braku aktywnej konfiguracji dostęp możliwy jest z każdego miejsca. Istnieje także możliwość określenia wielu lokalizacji, z których taki dostęp będzie możliwy.

  KOSZYK przelewów

  Miniaplikacja „Koszyk przelewów” umożliwia przeglądanie oraz obsługę zleceń, które wymagają autoryzacji. Obsługa zleceń w Koszyku jest niezależna od daty, waluty jak i typu przelewu. Obejmuje zbiorczą akceptację, ale również edycje lub usuwanie zleceń.

  WIELOPODPIS

  Funkcja „Wielopodpis” służy do definiowania sposobu akceptacji zleceń. Mogą one być podpisywane przez dwóch, trzech lub więcej użytkowników bankowości internetowej. Definiowanie schematów akceptacji umożliwia obsługę kilku podpisów dla zlecenia wg zadeklarowanej „karty wzoru podpisów”. Zlecenie jest przekazywane do realizacji dopiero jak zostanie zebrany wymagany komplet podpisów. Dodatkowo obsługa „wielopodpisu” umożliwia zdefiniowanie limitów dla jednorazowej akceptacji.

  Już wkrótce:

  • Szybkie płatności internetowe przy użyciu systemu PayByNet,
  • Wirtualny Token (na smartfonie),
  • Pakiet dla MŚP (wielopodpis, import/export danych, wielokoszyk),
  • Możliwość spłaty rat kredytu, spłaty karty kredytowej,
  • Składanie wniosku kredytowego i podglądanie stanu wniosku o przyznanie kredytu,
  • Obsługa kart płatniczych (zmiana limitu, zablokowanie karty, zmiana PIN),
  • Doładowania telefonów,
  • Multidealing (platforma walutowa),