O Banku

Bank Spółdzielczy w Iłowej położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego. Jego działalność datuje się od 25 czerwca 1950 r. W tym dniu w Iłowej w obecności 20 osób odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Spółdzielni pod nazwą "Gminna Kasa Spółdzielcza w Iłowej" z odpowiedzialnością udziałami. Stosownie do uchwalonego Statutu dokonano wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Do Zarządu Spółdzielni zostali wybrani: Józef Bieda - mieszkaniec Gozdnicy jako przewodniczący Zarządu, Wiesław Pomarzański z Iłowej, Józef Mazur z Wymiarek, Czesław Waśkowski z Czyżówka i Zofia Poniewiera z Borowego. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Stanisław Wiśniewski - Iłowa, Aleksandra Świstkowa - Wymiarki, Józef Brzezicki - Iłowa, Jan Kowalczyk - Żaganiec i Florian Mencfeld - Witoszyn.

Powstała Gminna Kasa Spółdzielcza została zarejestrowana 30 sierpnia 1950 r. w Rejestrze Spółdzielni pod Nr 176 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Siedzibą Kasy była Iłowa, a terenem działania Gmina Iłowa i Witoszyn w powiecie Żagań.

W skład ówczesnych Zarządów i Rad Nadzorczych wchodzili: Józef Bieda, Stanisław Banasiak, Kazimierz Błażejewski, Józef Brzezicki, Stefan Kloc, Stanisław Zawadzki, Włodzimierz Rubaszewski, Zygmunt Maj, Janina Pierścionek, Pior Kunsztowicz, Michał Kliszczak, Wincenty Kuzdrowski i Kazimierz Różycki.

Funkcję kierowników Kasy, a następnie dyrektorów Banku pełnili kolejno: Franciszek Wierzbicki, Piotr Kunsztowicz, Ignacy Kuźniar, Józef Brzezicki, Ryszard Specht, Wacław Ożarowski, Stanisław Feduszczak, Tadeusz Przybyła i aktualnie Jan Feduszczak.

26 marca 1961 r. Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło nowy statut, zmieniło nazwę na "Bank Spółdzielczy w Iłowej" i ustaliło, że terenem działania będzie Gmina Iłowa, Osiedle Gozdnica, Gromady: Wymiarki i Konin Żagański oraz Osiedle Iłowa.

W kolejnych latach następuje dalszy rozwój Banku - w roku 1977 siedzibę przeniesiono do nowego budynku przy ul. Kolejowej 4. Poprawie uległy warunki pracy pracowników, a Klienci od tej pory są obsługiwani w estetycznie urządzonej sali operacyjnej.

Lata dziewięćdziesiąte to dynamiczny rozwój działalności Banku. W tym okresie Bank przeprowadził gruntowną modernizację budynku w Iłowej, zakupił nowy obiekt w Gozdnicy, a także wydzierżawił większy budynek na oddział w Wymiarkach. W roku 2000 teren działania rozszerzono poprzez otwarcie nowej placówki w Ruszowie (woj. dolnośląskie). W roku 2011 dokonano unowocześnienia i generalnego remontu PK w Gozdnicy oraz zakupiono nowy budynek w którym funkcjonuje PK w Ruszowie. z dniem 26.01.2017r. została otwarta nowa placówka Oddziału w Wymiarkach przy ulicy Ks. Witolda. Jest to nowo wybudowany obiekt spełniający najnowsze standardy. Dla Klientów uruchomiono bankomat czynny przez całą dobę.Wszystko to przyczyniło się do usprawnienia pracy i polepszenia jakości obsługi klientów.

Bank intensywnie uczestniczy w życiu społeczno-gospodarczym i kulturalnym Miasta Iłowa, Miasta Gozdnicy i Gminy Wymiarki, dotując i sponsorując wiele istotnych dla społeczeństwa przedsięwzięć.

Informacje formalno-prawne:

Bank Spółdzielczy w Iłowej
ul. Kolejowa 4, 68-120 Iłowa
NIP 924-000-43-96
Regon 000511255
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000052385
SWIFT POLUPLPR
IBAN: PL(26cyfr rachunku bankowego)