Inne usługi

 • Płatności masowe  są usługą przeznaczoną głównie dla tych firm, które oferują swoje produkty lub usługi znacznej liczbie odbiorców. Są to np. przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej, zakłady energetyczne, zakłady gazownicze, wodociągi, telewizje kablowe, dostawcy Internetu, firmy ubezpieczeniowe, spółdzielnie mieszkaniowe.


  Zadaniem usługi Płatności Masowych jest identyfikacja płatności dokonywanych na rzecz Klienta przez jego kontrahentów (dłużników). Jednoznaczna identyfikacja kontrahenta zapewniona jest przez system wirtualnych numerów rachunków. Każdemu kontrahentowi przypisany zostaje jeden numer rachunku wirtualnego, na który kieruje on swoje zobowiązania wobec wystawcy płatności.

  Jak to działa:
  1. System finansowo-księgowy Klienta oznacza kontrahentów unikalnymi identyfikatorami nie dłuższymi niż 13 cyfr.
  2. System finansowo-księgowy Klienta generuje dla kontrahentów  dokumenty (faktury, dowody wpłat itp.) z unikalnymi „wirtualnymi” numerami rachunków w formacie NRB (26 cyfr). Numer rachunku wirtualnego tworzony jest w następujący sposób

  • 2 pierwsze cyfry to liczba kontrolna
  • 8 cyfr to numer rozliczeniowy Banku (96580006)
  • 3 cyfry to numer nadany przez Bank Klientowi
  • 13 cyfr to unikalne numery, które Klient nadał swoim kontrahentom


  3.       Kontrahent/dłużnik opłaca fakturę w dowolnym miejscu (poczta, bank, bankowość elektroniczna) na swój numer rachunku  podany na dokumencie.
  4.       W momencie wpływu środków do Banku numer wirtualny zostaje rozpoznany i środki wpływają na rachunek Klienta powiązany z usługą.
  5.       Klient otrzymuje plik (w formacie ELIXIR, SIMP, csv) z zestawieniem płatności masowych. Plik można wygenerować poprzez systemy bankowości elektronicznej.
  6.       Klient wczytuje w sposób automatyczny plik do swojego systemu finansowo-księgowego.

 • SPRZEDAŻ SKUP WALUT

  Bank Spółdzielczy w Iłowej prowadzi sprzedaż i skup walut EURO i USD w kasach Banku

  POLECENIE WYPŁATY oraz PRZELEW REGULOWANY I PRZELEW SEPA

  • zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na rzecz i zlecenie:
   • klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku Spółdzielczym w Iłowej lub innych bankach,
   • klientów, którzy nie posiadają konta bankowego.
  • szybka i bezpieczna realizacja przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, EuroELIXIR i SORBNET-EURO. Realizujemy również przekazy w trybie ekspresowym za niewielką opłatą.
  • waluty – PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), SEK (korona szwedzka).
  • przelew regulowany to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz klienta banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów,
  • przelew SEPA jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA,
  • otrzymywanie przekazów z zagranicy - dzięki podaniu w treści zlecenia kodu SWIFT- owego Banku BPS - „POLUPLPR” pieniądze kierowane są bezpośrednio do Banku za pośrednictwem systemu SWIFT, EuroELIXIR lub SORBNET-EURO. W przypadku przelewów transgranicznych Bank współpracuje również w zakresie przekazów z siecią Western Union Money Transfer. Banki realizują też przekazy internetowe z następujących banków i instytucji finansowych:
   • Money Exchange SA, Madryt, Hiszpania,
   • Sami Swoi, Londyn, Wielka Brytania,
   • Telegiros, Madryt, Hiszpania,
   • Investquid, Londyn, Wielka Brytania,
   • EUROPHIL, USA,
   • Uniastrum, Moskwa, Rosja,
   • Joint Stock Commercial Bank- Intercoop Bank,  Moskwa, Rosja,
   • Russlavbank, Moskwa, Rosja.

  INKASO CZEKÓW W OBROCIE DEWIZOWYM

  inkaso czeków - przyjmowane są wszystkie rodzaje czeków wystawianych przez banki zagraniczne w walutach wymienialnych i w walucie polskiej oraz banki krajowe w walutach wymienialnych.

 • Majątek - Concordia Firma

  Pomyślność Twojego przedsiębiorstwa to również pomyślność Twoja i Twoich bliskich. Warto więc zadbać o jego solidną ochronę – zwłaszcza że nie kosztuje ona zbyt wiele. Rozwijaj swoją działalność, zatrudniaj nowych pracowników, osiągaj coraz lepsze wyniki - a ochronę zostaw nam. Zapoznaj się ze szczegółami

  Samochód - Concordia Auto

  Auto to niezależność, swoboda. Dzięki niemu nie musisz martwić się ciągłymi zmianami rozkładów jazdy – możesz dotrzeć tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Warto więc objąć swój pojazd solidną ochroną – taką, którą oferuje Concordia Ubezpieczenia.Zapoznaj się ze szczegółami

  OC dla średnich i dużych podmiotów gospodarczych

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to ubezpieczenie chroniące przedsiębiorstwo przed skutkami finansowymi roszczeń osób trzecich, którym w związku z prowadzeniem działalności lub w związku z posiadaniem lub używaniem mienia przedsiębiorca wyrządził szkodę. Zapoznaj się ze szczegółami

  Ochrona Prawna

  Ochrona Prawna to ubezpieczenie majątkowe gwarantujące zwrot kosztów prowadzonych przez Ubezpieczonego sporów prawnych – zwracany jest koszt Adwokata, Radcy Prawnego i inne koszty sądowe. Otrzymujesz również dostęp do telefonicznej porady prawnej. Zadbaj o swoje prawa i portfel już dziś – nie martw się wysokimi rachunkami. Concordia przygotowała dla Ciebie Ubezpieczenie Ochrony Prawnej - produkt nagodzony w niezależnym konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2013.Zapoznaj się ze szczegółami