Skip to main content

Ubezpieczenie na życie – kiedy trzeba o nim pomyśleć?

Polisa na życie zapewnia wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych, jak np. utrata pracy, poważna choroba, niezdolność do pracy, wypadek, itp. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, zabezpieczy finansowo najbliższych. Z tych powodów warto ją mieć. Są jednak sytuacje, gdy taka polisa okazuje się wręcz niezbędna – banki mogą wymagać jej wykupienia jako zabezpieczenia pod kredyt hipoteczny czy gotówkowy. Podpowiadamy, jakie warunki powinna spełniać polisa na życie i na co zwrócić uwagę przy jej zakupie.


Każdy moment na wykupienie ubezpieczenia na życie jest dobry. Zabezpieczamy w ten sposób siebie i bliskich na wypadek niespodziewanych okoliczności, które mogą pojawić się w naszym życiu. Ale polisę na życie może nam też zaproponować bank przy zawieraniu umowy kredytu hipotecznego, pożyczki hipotecznej, czy nawet kredytu gotówkowego o znacznej kwocie. I warto z tej opcji skorzystać.

Po co polisa przy kredycie?

Dla banku to dodatkowe zabezpieczenie właśnie na wypadek różnych trudności życiowych i zdrowotnych kredytobiorcy. Stanowi niejako gwarancję spłaty naszego zobowiązania finansowego. Z drugiej strony to instrument, który może być nieocenioną pomocą dla samego kredytobiorcy i jego bliskich w trudnej sytuacji życiowej. Kredyty hipoteczne zawierane są często nawet na 20-30 lat, a w tym czasie możemy ulec wypadkowi, zachorować, stracić pracę, a nawet umrzeć. Mając polisę, nie musimy się martwić o dalszą spłatę zobowiązania lub, że pozostawimy rodzinę z długiem. W ramach polisy przy kredycie jest bowiem wypłacane odszkodowanie, które powinno pokryć aktualne zobowiązanie wobec kredytodawcy.

Czy ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego jest konieczne?

Chociaż w przypadku kredytów hipotecznych ubezpieczenie na życie jest niemal standardem, to nie ma przepisu, który nakładałby obowiązek jego wykupienia w każdym przypadku. Zakup takiej polisy może jednak korzystnie wpłynąć na warunki umowy, z kolei jej brak spowodować, że bank będzie chciał – w ramach zabezpieczenia – np. większej liczby poręczycieli, zaoferować kredyt na mniej korzystnych dla nas warunkach lub nawet odmówi jego udzielenia.

Biorąc to pod uwagę, ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym, choć nie zawsze jest obowiązkowe, pozostaje najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla obu stron umowy kredytu, gdyż chroni nie tylko bank, ale i kredytobiorcę oraz jego bliskich

Polisa do kredytu – zakres ochron

Zakres ochrony ubezpieczeniowej dotyczy zdarzeń, które mogą bezpośrednio wpłynąć na naszą sytuację finansową. Polisa pod kredyt hipoteczny obejmuje więc najczęściej takie zdarzenia jak:

  • śmierć – w razie śmierci kredytobiorcy ubezpieczyciel dokonuje spłaty pozostałej części kredytu. Jeśli wypłacona z tytułu ubezpieczenia kwota jest większa niż pozostałe do spłaty raty, reszta przechodzi na rzecz spadkobierców;
  • poważna choroba – w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania z katalogu określonego w warunkach ubezpieczenia kredytobiorca otrzymuje ustaloną kwotę na leczenie, a w przypadku zawarcia umowy cesji wierzytelności z polisy na bank ubezpieczyciel wypłaca świadczenie na spłatę kredytu;
  • niezdolność do pracy – gdy kredytobiorca wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, całkowicie utracił możliwość wykonywania pracy;
  • utrata pracy – w przypadku utraty pracy bez winy kredytobiorcy ubezpieczyciel dokonuje spłaty nawet do 12  rat kredytu.

Wszystkie powyższe sytuacje mogą skomplikować naszą sytuację finansową i utrudnić spłatę zobowiązania wobec banku. Wykupienie ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego pozwoli jednak na utrzymanie płynności finansowej, mimo tych nieprzewidzianych zdarzeń.

Zakres ochrony zależy od polisy i zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), które powinieneś dokładnie przejrzeć przed zawarciem umowy.

Na co zwracać uwagę przy zakupie polisy na życie do kredytu?

Obok zakresu ochrony, niezwykle istotne są także wyłączenia odpowiedzialności. Znajdziemy je również w OWU – to spis sytuacji, w których świadczenie nie zostanie wypłacone. Najczęściej wyłączenia dotyczą konfliktu zbrojnego, zamieszek ulicznych, aktów terroryzmu, samobójstwa, wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu lub narkotyków czy nawet w trakcie uprawiania sportów ekstremalnych.

Podczas zakupu polisy w banku powinieneś zwrócić też uwagę na to, ile wynosi suma ubezpieczenia. To maksymalna kwota, jaką można otrzymać w przypadku śmierci ubezpieczonego. Powinna wynosić co najmniej tyle, co wartość kredytu, aby wystarczyła na spłatę zobowiązania w banku.

Warto się jednak zastanowić czy nie powinna być wyższa. Wtedy, w sytuacji wystąpienia problemów finansowych, świadczenie wystarczy nie tylko na spłatę zobowiązania, lecz także utrzymanie siebie i rodziny.

Ubezpieczenie nieruchomości przy kredycie hipotecznym

Ubezpieczenie na życie nie jest jedyną polisą oferowaną przez banki podczas zaciągania kredytu hipotecznego. Dla kredytów hipotecznych standardowym wymogiem banku jest zabezpieczenia kredytu poprzez wykupienia przez kredytobiorcę ubezpieczenia nieruchomości z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia na bank.

Banki akceptują zwykle podstawowe ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (np. pożar, powódź, zalanie). Jeśli więc w okresie kredytowania mieszkanie np. spaliło się w wyniku pożaru, wówczas odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej pokryje całość lub część kredytu hipotecznego pozostałego do spłaty.

Szeroki wybór polis w Banku Spółdzielczym w Iłowej

Ubezpieczenia potrzebne do umowy kredytowej najczęściej można zakupić w tym samym banku, w którym zaciągamy kredyt. Bank Spółdzielczy w Iłowej współpracuje z trzema towarzystwami – Generali, Uniqa, Prevoir – w zakresie ubezpieczeń na życie pod kredyt gotówkowy lub hipoteczny.

Podobnie jest z ubezpieczeniami nieruchomości. We współpracy z TU Generali i Uniqa, Bank Spółdzielczy w Iłowej oferuje różne warianty ubezpieczeń majątkowych, które mogą być np. rozszerzone o ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i kradzieży czy OC w życiu prywatnym.

Również klienci firmowi i rolnicy, zaciągający kredyty w Banku Spółdzielczym w Iłowej, mogą szybko i wygodnie wykupić w placówce Banku polisę Generali.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iłowej, tel. 68 360 03 45, Oddział w Żarach tel. 68 363 09 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.