Rachunek Bieżący

Cechy produktu:

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rachunek ten służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocników uprawnionych do dysponowania rachunkiem. Rachunek pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki możliwości wypłaty gotówki z bankomatów oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami. Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku.

Korzyści dla Klienta:

  • STAŁY DOSTĘP - Centrum Usług Internetowych do rachunku bieżącego to zdalny dostęp do rachunku przy wykorzystaniu Internetu.
  • STAŁY DOSTĘP - Centrum Usług Internetowych Kilenta Korporacyjnego - jest nowoczesną usługą bankową, pozwalającą klientom banku odbierać informacje o rachunkach i składać zlecenia przy pomocy internetu.
  • BRAK GOTÓWKI - Posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym.
  • ZYSK- nadwyżki finansowe na rachunku bieżącym mogą być zagospodarowane w formie lokat terminowych. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej.
  • STAŁY DOSTĘP DO GOTÓWKI - rachunek bieżący wyposażony jest w karty płatnicze , które umożliwiają posiadaczowi oraz osobom wskazanym przez Posiadacza otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych VISA BUSINESS. Za ich pomocą można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, stacjach benzynowych itp. Służą do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Karty umożliwiają też stały dostęp do gotówki. Pieniądze można wypłacać z sieci bankomatów należących do Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. lub z bankomatów innych banków oznaczonych logo: Visa na terenie kraju oraz za granicą. Posiadacze karty mogą przy pomocy karty dokonywać transakcji do wysokości środków na rachunku z dnia poprzedniego. Karty wydawane są na 3 lata, z możliwością wznowienia na kolejny okres.