Kredyt Konsolidacyjny

kredyt konsolidacyjny

Kłopoty z pilnowaniem terminów płatności kliku rat kredytowych?
-zmiana kilku rat w różnych bankach, na jedną - niższą,
-możliwość konsolidacji nawet kilku produktów kredytowych.

Chciałbyś płacić jedną, niższą ratę zamiast wielu rat różnych kredytów?

Wybierając Kredyt Konsolidacyjny zyskujesz:

 • możliwość zmiany kilku rat w różnych bankach, na jedną – niższą w Banku Spółdzielczym w Iłowej,
 • możliwość konsolidacji nawet kilku produktów kredytowych,
  • kredyt/pożyczka gotówkowa,
  • kredyt/pożyczka samochodowa,
  • limit w karcie kredytowej,
  • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,
  • kredyt/pożyczka hipoteczny,
  • kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności),
  • kredyt studencki,
  • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy,
 • możliwość otrzymania dodatkowych środków na dowolny cel (nawet do 100.000 PLN),
 • bardzo długi okres kredytowania – nawet do 360 m-cy,
 • maksymalną kwotę kredytu,
  • 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
  • 80% wartości nieruchomości, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy.

Klientom korzystającym z kredytów hipotecznych oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające kredytowane nieruchomości, a także życie i zdrowie kredytobiorców. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 13,74%  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 6,18 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,69 %) i marży Banku w wysokości 5,49%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.)  Równa rata miesięczna: 726,89 PLN, łączna liczba rat: 240.  Całkowity koszt kredytu 76872,62 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 74453,62 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,20 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca:  2.200,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 174453,62 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu konsolidacyjnego na 30 kwietnia 2020 r.