Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

uniwersalny hip

Uwolnij zamrożony kapitał! Mieszkanie i dom mogą spełniać marzenia!

Wybierając Uniwersalny Kredyt Hipoteczny zyskujesz:

  • możliwość sfinansowania dowolnego celu - np. opłacenie wycieczki dookoła świata czy sfinansowanie studiów dziecka,
  • dowolny okres kredytowania nawet do 15 lat,
  • kwotę kredytu do maksymalnie 60 % wartości nieruchomości,
  • dogodne spłaty,
  • wakacje kredytowe,
  • karencję do 6 miesięcy.

Klientom korzystającym z kredytów hipotecznych oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające kredytowane nieruchomości, a także życie i zdrowie kredytobiorców. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Sprawdź
Ubezpieczenie Concordia DomUbezpieczenie Concordia Życie Komfort

Przykład reprezentatywny dla pożyczki hipotecznej UKH

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 6,27 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 40 000 PLN, okres kredytowania: 84 miesiące; wkład własny: 50% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 4,69 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 0,69 %) i marży Banku w wysokości 4,00%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.)  Równa rata miesięczna: 559,54 PLN, łączna liczba rat: 84.  Całkowity koszt kredytu 8820,62 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 7001,62 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 4,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca:  1.600,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 48820,62 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 6M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

Wyliczenia reprezentatywne dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego na 1 czerwiec 2020 r.